Varsenare Badminton Club

Voor het opgegeven aantal gezinsleden zal het basis lidgeld aangerekend worden. Daarnaast zal vanaf het tweede gezinslid, een familiekorting toegekend worden. Onder gezinsleden verstaan we "personen die onder hetzelfde dak wonen".
Enkel voor de gezinsleden die willen meedoen aan competitie (hetzij interclub, toernooien en/of KW-cup), zal door de extra kosten die hieraan verbonden zijn, een supplement op het lidgeld aangerekend worden. Gezinsleden die enkel recreatief willen badmintonnen op dinsdag en donderdag en/of jeugdtraining willen volgen op dinsdag, moet je hier niet meerekenen.
Ben je niet zeker of wil je meer informatie rond competitie, contacteer gerust het bestuur.
Door de COVID-19 pandemie tijdens het seizoen 2019-2020, zijn er enkele maanden speelmogelijkheid weggevallen. Door het overmachtaspect van deze situatie, hebben we als club nagenoeg geen kosten kunnen recupereren. Dit komt doordat het lidgeld zo laag mogelijk wordt gehouden en gebaseerd is op de vaste kosten op jaarbasis die ook doorstromen naar derden. Desalniettemin willen we toch een geste doen naar onze leden en een optionele korting aanbieden indien je lid was in het seizoen 2019-2020.
Door de COVID-19 pandemie tijdens het seizoen 2019-2020, zijn er enkele maanden speelmogelijkheid weggevallen. Door het overmachtaspect van deze situatie, hebben we als club nagenoeg geen kosten kunnen recupereren. Dit komt doordat het lidgeld zo laag mogelijk wordt gehouden en gebaseerd is op de vaste kosten op jaarbasis die ook doorstromen naar derden. Desalniettemin willen we toch een geste doen naar onze leden en een optionele korting aanbieden indien je lid was in het seizoen 2019-2020.
Enkel en alleen als je voor 30 september betaalt en het inschrijvingsformulier invult, krijg je een administratieve korting.


Deze calculator is enkel en alleen een hulpmiddel en gaat uit van correct ingevoerde informatie.
Betalingen worden gecontroleerd en het bestuur behoudt het recht om rechtzettingen door te voeren.
Vermoed je een fout in onze berekening? Laat ons iets weten via bestuur@varsenarebadmintonclub.be.